За мен


Станислав Георгиев

Роден през 1968 г. в гр. Пловдив.

Средно образование:

-1984 г. – 1987 г. – ЕСПУ с преподаване на западни езици „Г. Кирков“ - Пловдив /сега Езикова гимназия „Пловдив“/

Висше образование:

-1989 г. – 1993 г. – Софийски университет „Климент Охридски“, специалност „право“

Професионална дейност:

-1994 г. – стажант съдия в ОС – Пловдив
-1994 г. – 1995 г. – младши съдия в ОС – Пловдив
-1995 г. – 1999 г. – съдия в РС – Пловдив
-1999 г. – заместник – председател на РС – Пловдив
-1999 г. – 2001 г. – съдия в ОС – Пловдив
-2001 г. – 2004 г. – председател на РС – Пловдив
-2004 г. – 2014 г. – заместник – председател на ОС – Пловдив
-2014 г. – съдия в АС – Пловдив
-2014 г. и до сега – заместник – председател на АС – Пловдив

Други дейности:

-1994 г. – 2002 г. – хоноруван асистент в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
-2001 г. и до сега - обучител в Националния институт на правосъдието

PDF документ